Trio Łódzko-Chojnowskie

Paweł Konopacki, Witold Łuczyński, Tomasz Susmęd

Paweł Konopacki

Paweł Konopacki

ur. 30 listopada 1978 r.
absolwent historii Uniwersytetu Łódzkiego

Od ponad 20 lat pasjonuje się twórczością Jacka Kaczmarskiego. Na początku fa­scynacja sprowadzała się do naśla­dow­nictwa stylu wykonawczego, a ściślej gry na gitarze oraz śpiewu Kaczmarskiego. Póź­niej nadszedł czas autentycznejj re­fle­ksji nad poezją Barda. Aktualnie wraz z Witoldem Łuczyńskim i Toma­szem Susmędem, jako Trio Łódzko-Chojnowskie wykonuje publicznie piosenki Barda.

Poza tym interesuje się naukami przyrodniczymi, ochroną śro­do­wi­ska, łowiectwem, kynologią, malarstwem, literaturą. Chyli czoła przed prozą Jerzego Pilcha, Andrzeja Stasiuka, oraz przed poezją Zbigniewa Herberta. Fascynują go ludzie spokojni, skupieni, pracowici, systematyczni i wytrwali.

Jest wszystkoistą, czyli człowiekiem, który nie umie poprzestać na jednej pasji.