Trio Łódzko-Chojnowskie

Paweł Konopacki, Witold Łuczyński, Tomasz Susmęd

W dniach 23-24 czerwca 2006 NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze zorganizował dwudniową konferencję i spotkanie ludzi „Solidarności” pod nazwą „Dzięki którym powstaliśmy i przetrwaliśmy”. W wydarzeniu tym swoją skromną obecność zaznaczył także nasz zespół. 23 czerwca 2006 roku wystąpiliśmy na scenie Lapidarium Muzeum Historycznego Miasta Warszawy, biorąc udział w koncercie wspomnieniowym kończącym sesję historyczną konferencji. Mieliśmy wówczas zaszczyt wystąpić u boku tak znamienitych artystów sceny polskiej, jak Jacek Fedorowicz, Krzysztof Daukszewicz, Piotr Szczepanik czy Maciej Pietrzyk.

Niezwykle miłą pamiątką tego szczególnego wydarzenia jest wydaw­nictwo „Dzięki którym powstaliśmy i przetrwaliśmy”. Integralną częścią książki stanowiącej zbiór materiałów konferencyjnych są dwie płyty CD. Płyta pierwsza to zapis koncertu z dnia 23 czerwca — tego, w którym wzięliśmy udział. Płyta druga będzie zapewne szczególnym rarytasem dla fanów Jacka Kleyffa, Jest to unikatowy zapis występu J. Kleyffa wraz z Orkiestrą Na Zdrowie — koncert miał miejsce drugiego dnia konferencji.

Dla nas płyta pierwsza ma wartość szczególną. Jest to bowiem pierwsze oficjalnie wydawnictwo, na którym zarejestrowano nasz występ. Wobec tego CD niniejsze — mówiąc z lekkim przymrużeniem oka — otwiera naszą oficjalną dyskografię.